Rijper IJsclub

Katknuppelen:

Er komt geen kat meer aan te pas, alleen de naam is nog traditie.

Een Noord-Hollandse kermis is niet compleet zonder een traditionele katknuppelcompetitie: een traditie die zoals de naam verraadt ooit zeer wreed was. Inmiddels is de diervriendelijke katknuppelvariant al jaren ingeburgerd. Eigenlijk is alleen nog de naam een traditie, maar daar wordt dan ook aan vastgehouden.

“Het was natuurlijk gruwelijk, het gebeurde vroeger tegenover het café in het dorp”, vertelt Harrie Vredevoort, bestuurslid van de Rijperijsclub en organisator van de jaarlijkse katknuppelcompetitie tijdens de Rijper kermis.

Hij vertelt hoe een kat werd opgesloten in een vat dat aan een touw tussen twee palen werd opgehangen. De deelnemers mochten dan met zware houten knuppels net zolang op het vat beuken tot het vat barste en de kat in doodsnood kon ontsnappen. Een gruwelijk tafereel dat de kat vaak niet overleefde.

Katknuppelen 2.0

Eind negentiende eeuw groeide het besef dat dierenleed geen vermaak kan zijn en werd ook een alternatief verzonnen voor de levende kat in de ton vertelt Vredevoort. In plaats van een levende kat werd er een klein blokje hout in  een houten vat verstopt. 

Wie erin slaagde zijn knuppel van enige afstand zo hard tegen het vat aan te slingeren dat het vat barstte en de houten kat op de grond viel,  kreeg een geldprijs. Deelnemers die het vat niet kraken, maar één of meer van de ringen weten los te beuken krijgen een lagere geldprijs.

Maxima

Dat de katknuppeltraditie is getransformeerd naar een geaccepteerde, brave versie van het geheel, wordt geïllustreerd door het feit dat zelfs de Koninklijke familie onder leiding van Máxima een rondje meeknuppelde. 

Vredevoort laat zien dat de knuppels al klaarliggen in het clubhuis van de IJsclub en ook de stellage ligt bij de hand want in september gaat het weer gebeuren. Dan wordt op het dorpsveld bij de Meelzak de katknuppel-stellage weer opgebouwd en kunnen de dorpelingen  los. Harrie verheugt zich erop, want tradities moet je in ere houden, vindt hij. 

 

We hebben een nieuw lied!!

Video afspelen over lied
Video afspelen

We hebben een nieuw drankje
'Oud Rijper Haringnat'!

Herdruk Dorpelingen te kijk

Herdruk

De Rijper IJsclub had wel verwacht dat er veel belangstelling voor het fotoboek zou zijn, maar niet dat het zo hard zou gaan.

In één week waren alle exemplaren uitverkocht.

Ondanks de extra kosten die daaraan zijn verbonden, is nu besloten nog 100 exemplaren extra te laten drukken. Door de opnieuw gestegen papierentrijzen en de kleinere oplage is de prijs helaas iets hoger geworden.

De ijsclub kan het boek nu aanbieden voor €15,-. Voordat de opdracht gegeven wordt, willen zij weten of dit aantal ongeveer voldoende is.
Belangstellenden kunnen daarom bestellingen hiervoor weer opgeven bij
Piet Slooten,
p.slooten01@kpnmail.nl  
06-38284287
Of bij Fré Harmsen
fharmsen@quicknet.nl  
06-12628725.
Zij zijn heel benieuwd of er voldoende vraag is.

Tekst Ad Hodde

Boek

De Rijper IJsclub

De Rijper IJsclub is opgericht op 12 januari 1886. We praten dus over één van de oudste verenigingen van De Rijp. In de archieven van de KNSB zijn we officieel ingeschreven op 7 november 1894. 

Ze vormen waarschijnlijk een van de grootste besturen van Nederland: De Rijper IJsclub. Liefst 13 man zit erin. Sinds er weinig mannen meer in de vorstverlet zitten en de veiligheidseisen zijn toegenomen moeten we het meerdere werk over meer mensen verdelen, zegt voorzitter Tom Taam. De vrijwilligers worden geselecteerd  op daadkracht, samenwerking en gezelligheid.

Bestuur

De Rijper IJsclub
(Het Dorp-Wim Sonneveld)

Thuis heb ik nog een routekaart
waarop een blauwe stempel staat
een leuke tocht, we zijn sportief.
Een kroeg, balgooien op het ijs
en naderhand een mooie prijs
De Rijperijsclub is actief.

In ’t dorp, zoals je wel verwacht,
de ijsclub heeft het weer bedacht.
Katknuppelen, smijten met keien,
het raadhuis dient weer als decor,
en niemand kan er dan nog door.
Het is er druk, je moet omrijden.

Refrein:
En schaatsend door de Eilandspolder,
zag ik de stempelpost weer staan
Altijd gezellig, goed geregeld…
laat onze club zijn gang maar gaan.

Het lijkt zo eenvoudig om te doen
door het vrijwilligers-legioen
bijvoorbeeld het Midwinterfeest.
Ze regelen mensen voor het verkeer,
het hele dorp is in de weer
zoals het altijd is geweest.
Want zie de Kerkstraat staat mud vol,
door ’t geschonken alcohol
men waant zich dan in vroeger tijden,
een ‘Rijper Gouwtje’, staat voor u klaar
’t is gezellig dus neem nu maar.
Laat hem nu maar naar binnen glij-en.

Refrein:
En schaatsend door de Eilandspolder,
zag ik de stempelpost weer staan
Altijd gezellig, goed geregeld…
laat onze club zijn gang maar gaan.

De leden komen bij elkaar
in ’t Rijperhuis, zo eens per jaar.
Een film, of bingo en muziek
cijfers, soms krom, zijn zo weer recht
en het wordt ons ook nog uitgelegd.
Wat hier gebeurd is uniek,
dit dorp het is echt ongekend,
een ijsclub die ons steeds verwent
je moet het allemaal maar verzinnen.
Festiviteiten voor jou en mij
hopelijk gaat dit nooit voorbij,
wat zouden we zonder hen beginnen.

Refrein:
Het Rijperhuis een paar uur later,
ik kon niet op mijn benen staan.
Super gezellig, goed geregeld…
laat onze club zijn gang maar gaan.

Trots op de rijp

Video afspelen
rijperijsclub logo

Het hele jaar door organiseert de
Rijper IJsclub activiteiten in en rond De Rijp

IJsbalgooien

krant

Katknuppelen

oud plaatje
Katknuppelen

Koningsdag

Op Koningsdag stond in De Rijp een hoogwerker met een maximale hoogte van bijna 45 meter. Deze is gebruikt om NOS-opnames mee te maken. Door de hoogwerkerverhuurder zijn er enkele foto’s gemaakt, welke we gisteren ontvingen. Hierop is onder andere de vlag te zien die door kinderen uit De Rijp gemaakt is. Prachtige beelden van het mooie dorp!

Koningsdag
Sluit Menu